Nová Lehota, alebo kde sa natáča Horná Dolná

2 km od obce sa nachádza Bezovec (742,8 m n. m.), ktorý patrí k najvýznamnejším turistickým lákadlám okolia. Po jeho rozložitých svahoch prechádza hranica katastrov oboch Lehôt a tak sa vrch delí symbolicky medzi Starú a Novú Lehotu. Z vrcholu je pekný výhľad. V okolí sa nachádzajú chránené územia Mokvavý prameň, Dubový vŕšok, Švibov a časť územia Natura 2000 – Tematínske vrchy.