Čachtický hrad: ako sa tam dostať, história

Čachtický hrad bol postavený v období 13. storočia pravdepodobne Kazimírom Huntom – Poznan . Jeho známymi majiteľmi boli napríklad Ctibor zo Ctiboríc, Matúš Čák Trenčiansky, či slávna Alžbeta Báthory. Hrad bol v roku 1708 vypálený a to bol začiatok jeho konca. Viac ho nik neopravoval. Ešte raz hrad vyhorel v roku 1799, to už bol opustený.

Dnes je zakonzervovaný a dobrovoľníci i obec sa snažia o jeho zachovanie v aspoň stave, v akom sa dochoval doteraz.