Adrenalínová hojdačka Žilina, najkratšia cesta

Pomalým tempom trvá výstup asi hodiny, šikovnejší ho zvládnu možno aj za polhodinu.

Nezabudnite si so sebou zobrať veľa tekutín, prípadne slabšiu desiatu – cestou nie je žiaden bufet, a tiež veci na prezlečenie, ak sa viac potíte.

Smeti si zoberte so sebou, aby ste neznečisťovali okolie hojdačky. Kolísanie je na vlastné riziko.