Adrenalínová hojdačka Žilina, najkratšia cesta

Výstup k hojdačke trvá asi hodinu, trasa vedie cez lesík, stúpanie približne stredné. Nezabudnite si so sebou zobrať veľa tekutín, prípadne slabšiu desiatu – cestou nie je žiaden bufet, a tiež veci na prezlečenie, ak sa viac potíte.

Výška pri húpaní cca 30 metrov.

Smeti si zoberte so sebou, aby ste neznečisťovali okolie hojdačky. Kolísanie je na vlastné riziko.