Ferrata HZS Kyseľ, Slovenský raj - základné informácie

Ferrata Kyseľ je otvorená od 15. júna do 31. októbra, ferratový set je povinný (cca 10 eur na osobu, je možné si ho požičať priamo na mieste pri začiatku túry). Ferrata je spoplatnená – jednodňové vstupné je 5€, výnos bude použitý výhradne na účely ochrany prírody. Spolu so vstupenkou každý návštevník dostane podrobnú plnofarebnú skladačku o ferrate vo formáte A2, ktorá opisuje miesta ferraty, prírodné hodnoty tiesňavy a mnoho ďalších zaujímavostí o Kyseli . Skladačka je zatiaľ dostupná v slovenskej a anglickej verzii.

Viac na: http://npslovenskyraj.sopsr.sk/ferrata-hzs-kysel-zakladne-informacie-pre-navstevnikov/